עכשיו בחנויות האפליקציות:
כוורת מילים

משחק התפזורת הקלאסי עם טוויסט!
האם תצליחו למצוא מילים בנושא מסויים באמצעות האות הראשונה בלבד?
כוורת מילים

משחק התפזורת הקלאסי עם טוויסט! האם תצליחו למצוא מילים בנושא מסויים באמצעות האות הראשונה בלבד?

רשת מילים

משחק מילים יומי!
האם תצליחו לפתור את התשבץ בחמישה נסיונות?

רשת מילים

משחק מילים יומי! האם תצליחו לפתור את התשבץ בחמישה נסיונות?

חשבון פשוט

עד כמה אתם מהירים בחישובים פשוטים?
המשחק יכול לשפר יכולות של חשיבה מתמטית, קשב, ריכוז וזיכרוןחשבון פשוט

עד כמה אתם מהירים בחישובים פשוטים? המשחק יכול לשפר יכולות של חשיבה מתמטית, קשב, ריכוז וזיכרון

תופסים צורה

האם תגלו מספיק מהר מה לא נמצא בתמונה?
המשחק יכול לשפר יכולות של קשב, תפיסה מהירה, זיכרון, ריכוז ומיקוד

תופסים צורה

האם תגלו מספיק מהר מה לא נמצא בתמונה? המשחק יכול לשפר יכולות של קשב, תפיסה מהירה, זיכרון, ריכוז ומיקוד