בוחרות בעצמנו

הבחירות (שוב) כאן, וכל המפלגות מדברות על יוקר המחיה, על הביטחון ועל הפקקים. אבל מי מדברת על נשים? מי מתכוונת לטפל באלימות כדי למנוע את הרצח הבא? מי מתחייבת לפעול למען שוויון בשכר ומי נאבקת נגד ההדרה במרחב הציבורי? החלטנו לבדוק את המפלגות במצע ובייצוג (מספר המועמדות במקומות הריאליים עפ"י סקר מאקו) כדי לגלות עד כמה הן באמת חושבות עלינו

התשובות ממש פה

• הנתונים נאספו בעזרת שדולת הנשים בישראל ובשיתופה

1. העלאת שכר לעובדות הצווארון הוורוד.
2. העלאת שכר המינימום.
3. חינוך ציבורי חינם עד גיל 3.
4. הארכת חופשת הלידה לנשים ולגברים.
5. יישום מלא של החלטות הממשלה בנושא ייצוג נשים במגזר הציבורי ​ובמוקדי קבלת ההחלטות.
6. קיצור שעות העבודה והעלאת ימי החופשה.
7. עידוד תעסוקת נשים בדגש על החברה החרדית, החברה הערבית ואימהות יחידניות.
8. מאבק בהדרת נשים.
9. ביטול המונופול הרבני על מוסד הנישואים והגירושים.
10. מימון מוגדל למפלגות עם ייצוג מגדרי הולם.
11. הצטרפות לאמנת איסטנבול.
12. קידום החוק למניעת אלימות כלכלית.
13. קידום החוק לאיזוק אלקטרוני.
14. קידום חוק המממן סל מיגון בביתן של קורבנות אלימות.
15. תיקון חוק זכויות לנפגעות ונפגעי עבירה מינית ואלימות.
16. הרחבת הסיוע המשפטי לנפגעות ונפגעי אלימות ועבירות מין.
17. קידום חוק למתן סל ליווי ושיקום לנפגעות ונפגעי עבירות מין ואלימות.
18. הקמת מחלקות בפרקליטות המדינה לטיפול בעבירות מין.
19. תוכנית לשיקום גברים אלימים.
20. הקמת מקלטים ודירות מעבר לנשים ונערות מהמגזר הערבי.
21. תמיכה במרכזי הסיוע לנשים.
22. הטלת סנקציות על סרבני גט.
23. ביטול הקיזוז בקצבת מזונות.
24. הרחבת זכאות לימי מחלה.
25. הארכת חופשת הלידה.
26. הרחבת הזכאות לנקודות זכות.


למצע הבחירות המלא של מפלגת העבודה 

1. הבטחת ייצוג של נשים בגופים ציבוריים ובמוקדי קבלת ההחלטות.
2. קידום חוק המחייב ייצוג נשים ברשימת המועמדים לכנסת של כל המפלגות.
3. מיגור הדרת נשים.
4. שילוב מלא של נשים בצה"ל.
5. העלאת שכר ב"מקצועות נשיים".
6. עידוד תעסוקת נשים בדגש רב-גילי.
7. תיקון חוק המזונות למניעת קיזוז הקצבה מנשים עובדות.
8. מימון הוצאות לטיפול בילדים עד גיל שמונה למשפחות עובדות.
9. קידום חופשת לידה של אבות במקביל לאם.
10. קביעת גיל פרישה גמיש.
11. מאבק באלימות נגד נשים – דרך חינוך ואמצעים מונעים.
12. הכרה ברצח נשים כפשע שנאה על רקע מגדרי.
13. הקמתן של עוד 17 יחידות חירום לטיפול באלימות מינית.
14. תקצוב מרכזי הסיוע והמקלטים.
15. קידום חוק פיצוי לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.
16. הקמת מחלקות לעבירות מין בבתי המשפט.
17. הפיכת המרחב הציבורי לבטוח עבור נשים.
18. איסור הכנסת נשק הביתה לעובדים באבטחה ושירותי הביטחון.
19. הכשרת צוותי חינוך, רפואה, טיפול, וצוותים במערכת החוק - לאיתור וטיפול נפגעות אלימות.
20. קידום חקיקה להבטחת שלומן של נשים במהלך הפגנות.


למצע הבחירות המלא של מפלגת מרצ

1. קידום מעמד הנשים בשוק העבודה וצמצום פערי השכר.
2. עידוד מנהיגות נשים במרחב הציבורי ובמוקדי קבלת ההחלטות.
3. תמרוץ מקומות עבודה לקיים במסגרותיהם גנים ומעונות יום.
4. הרחבה של שעות העבודה מהבית.
5. פעילות למניעת אלימות נגד נשים, מיגור רצח נשים על ידי בן זוגן ואימוץ "אמנת איסטנבול".
6. הקמת מערך חירום לנשים בשעת משבר, שיפור מערך המקלטים לנשים מוכות.
7. קידום חוק "איזוק אלקטרוני".
8. קידום החוק למניעת אלימות כלכלית נגד נשים.


♦ למצע המלא של מפלגת יש עתיד 

1. הגדלת מערך התמיכה והתקצוב לארגונים המטפלים באלימות.
2. קידום מהלכים להגברת הביטחון האישי לנשים במרחב הציבורי, בעבודה ובבית.
3. מאבק בתופעת הסחר בנשים ובזנות כולל אכיפה על זנות ברשת.
4. תמרוץ ועידוד נשים להשתלבות בעמדות בכירות על ידי קביעת מכסות, העדפה מתקנת ואכיפה של החוקים הקיימים.
5. קידום ההתייחסות המגדרית בתחום הרפואה.
6. מציאת פתרונות לנשים עגונות ומסורבות גט.
7. קידום מעמד האישה ברשויות המקומיות ובמוקדי קבלת ההחלטות.
8. בחינה של הארכת חופשת לידה לנשים ולגברים.
9. קידום החוק למניעת אלימות כלכלית.
10. תיקון חוק המזונות למניעת קיזוז הקצבה מנשים עובדות.
11. הטמעת המלצות ועדת שטאובר להעסקת נשים בשירות המדינה.
12. מיגור תופעת הדרת נשים.
13. חיזוק שירות נשים בצה"ל.
14. תוכנית לאומית למאבק באלימות במשפחה ואלימות מינית.
15. תוכנית לשילוב בין אימהות לקריירה.


למסמך העקרונות של מפלגת המחנה הממלכתי  

1. קביעת רף מזונות לפי ההכנסות וחלוקת זמני השהות בין ההורים.
2. טיפול בתלונות שווא בין בני זוג.


למצע המלא של מפלגת הציונות הדתית

1. חקיקת חוק יסוד לשוויון בין המינים.
2. התאמה בין ימי החופשה במערכת החינוך לחופשות במקום העבודה.
3. יישום העיקרון של אפליה מתקנת.
4. החלת חוק חינוך חינם בכל המסגרות.
5. הגדלת התקציב להעלאת שיעור עבודת נשים ערביות ונשים מבוגרות.
6. אכיפה של החוקים נגד אלימות גופנית, מינית ונפשית במשפחה.
7. הגדלת התקציבים המיועדים לסיוע לנשים.
8. העלאת שכר המינימום.
9. מיגור הדרת נשים.
10. הגדלת ייצוג נשים ברשויות הממלכתיות והעירוניות.
11. הוצאת חומרי לימוד שמקבעים סטריאוטיפים נשיים וגבריים.
12. יישום העיקרון של העדפה מתקנת.
13. הבטחת עבודה למובטלות.
14. עד שיונהג חינוך חינם, תשלום ההורה עבור המעון לא יעלה על 20% משכרו.
15. אכיפת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק עבודת נשים וחוק שכר שווה.
16. הגדלת ייצוג הנשים וחיזוק מעמדן ברשויות הממלכתיות והעירוניות.
17. הגבלת חוק הנישואים לגיל 18.
18. הארכת חופשת הלידה ל-16 שבועות.

"

♦ למצע המלא של מפלגת חד"ש-ת"על

לא נמצא מצע בחירות 1. הבטחת ייצוג הולם לנשים ברשויות מקומיות ובמועצות דתיות.
2. השלמת החוק המחמיר את הענישה על השחתת מודעות על רקע מגדרי.
3. הגדלת התוכנית למניעת אלימות במשפחה ל-200 מיליון שקלים בשנה.
4. הגדלת מספר חדרי הטיפול לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.
5. חלוקת משאבים שווה בקבוצות ספורט.
6. שוויון בשירות נשים בצה"ל.


למצע המלא של ישראל ביתנו 

לא נמצא מצע בחירות עדכני
לא נמצא מצע בחירותלא נמצא מצע בחירות