רומן זדורוב - הכרעת הדין

  הכרעת הדין:

קולה: "אין היתכנות לזליגת דם כעבור חמש שעות מרצח המנוחה". נסים-שי: "זליגת הדם יכולה הייתה להתרחש גם שעות אחדות אחרי הרצח וזאת בשל היקוות דם בבגדיה של המנוחה"

הכרעת הדין:

קולה: "עוצמתה של 'חטיבת הזירה' חייבת לגבור בהכרח על 'חטיבת ההודיה' או למצער להטיל בה ספק סביר". צרפתי: "מקבץ המסקנות יש בו כשלעצמו ובאופן עצמאי ליצור ספק ממשי באשמת הנאשם". נסים-שי: "לא מדובר בהוכחת מסלול היציאה (...) קיימים תרחישים לא פחות סבירים מכך"

 הכרעת הדין:

צרפתי: "לא השתכנעתי (...) כי ההטבעות השונות (...) הינן בגדר עקבות נעליים ועל אחת כמה וכמה עקבות הנאשם". נסים-שי: "ראייה זו תואמת להפליא את שחזורו של הנאשם"

 הכרעת הדין:

קולה: "לבא-כוח הנאשם, כמו גם לאדיר, הסבר סביר לעובדת הימצאות שתי שערות שלו בזירת הרצח". נסים-שי: "לא הוכח כי השערה שנמצאה בתא הגיעה דווקא מהרוצח, ובעיקר (...) לא ניתן לבסס כל קביעה ממשית, על פי אמת מידה מדעית, כי אדיר דווקא הוא המקור לאותה שערה"

 הכרעת הדין:

קולה: "לא הוכח מעל לכל ספק סביר שממצאי הזירה בכללותה תואמים להודאתו של הנאשם". צרפתי: "הגעתי למסקנה כי ההודאה הינה לא יותר מאשר דקלום חלול חסר משקל של אמירות ותרחישים שהציג המדובב לנאשם". נסים-שי: "את התוודות הנאשם מצאתי כאותנטית, עשירה בפרטים ובמבעים רגשיים, מחוזקת בהדגמות ובתיאורים ויזואליים. (...) התרשמתי (שהשחזור) משתלב עם ההודאה וההתוודות ומשלים אותן"